Ribogojilište salmon

Salakovac Mostar

Prerada slatkovodne ribe

Kalifornijska i potočna pastrmka

500 Tona ribe na godinu

Domaće i strano tržište

previous arrow
next arrow
Slider

Salmon d.o.o. je poduzeće sa osnovnom djelatnošću za proizvodnju i preradu konzumne kalifornijske i potočne pastrve. Osnovano je 1999 godine sa sjedištem u Ljubuškom i podružnicom u Mostaru na jezeru Salakovac , gdje se odvija proizvodnja i uzgoj ribe. Od osnutka do danas, poduzeće ima kontinuiran rast, kako u pogledu obima proizvodnje, tako i u proizvodnji i plasmanu novih prerađenih proizvoda.

Trenutna proizvodnja konzumne i prerađene ribe je cca 500 tona na godišnjem nivou, što nas svrstava u ozbiljne partnere na tržištu regije.
Od prije dvije godine u posjedu smo i moderne fabrike za preradu slatkovodne ribe-kalifornijske i potočne pastrmke. Sa svojim proizvodnim programom zastupljeni smo na domaćem tržištu, kao i na tržištu zemalja CEFT-e.